POLOŽAJ LOKALNIH OMBUDSMANA U OPŠTINAMA I GRADOVIMA SRBIJE

-NAUČNI SKUP-

Petak, 25. februar 2022. godine u 10h
Pravni fakultet Univerziteta Union, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd
online Zoom internet platforma

Poštovane koleginice i kolege,

U petak, 25. februara 2022. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu biće održan skup o položaju lokalnih ombudsmana u opštinama i gradovima Srbije.

Cilj ovog skupa je da se kroz naučna i stručna izlaganja otvori debata o položaju lokalnih ombudsmana u Srbiji. Neka od pitanja koja ćemo analizirati su: položaj lokalnog ombudsmana, njegov odnos sa organima lokalne samouprave i drugim organima, karakteristike postupaka koje sprovode lokalni ombudsmani, njihove odluke i efekti odluka na praksu lokalne uprave, njihova uloga u unapređenju principa dobre uprave u lokalnoj samoupravi itd.

Na skupu će govoriti naučnici i profesionalci koji se bave pitanjima lokalne samouprave i položajem ombudsmana u našem pravnom sistemu. Agenda skupa nalazi se u prilogu.

Imajući u vidu situaciju u kojoj se svi nalazimo, skup organizujemo u tzv. hibridnom formatu – u prostorijama našeg fakulteta i online, putem Zoom platforme.

Radujemo se zajedničkom radu i mogućnosti da vas dočekamo na našem fakultetu, pa vas molimo da se do srede, 23. februara prijavite za učešće na skupu slanjem poruke na savetovanje@pravnifakultet.rs, uz naznaku da li ćete skup pratiti uživo ili online.

Za učesnike koji će skup pratiti online, parametri za pristup Zoom platformi biće poslati naknadno.

Agenda skupa nalazi se u prilogu ovog pozivnog pisma.

Agenda

S poštovanjem,

Organizatori skupa,
Prof. dr Bogoljub Milosavljević
Prof. dr Jelena Jerinić