PISANJE PRAVNIH AKATA

12., 19. i 26. oktobar od 17:00 do 19:00 časova
Srednja sala PFUUB

Poštovane koleginice i kolege,

Ove školske godine Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu  organizovaće posebnu aktivnost u okviru vannastavne delatnosti pod nazivom PISANJE PRAVNIH AKATA.

Kurs je zamišljen radi dodatnog sticanje znanja, prevashodno, iz oblasti građanskih postupaka (parnični, vanparnični, izvršni, javno beležnički, ostavinski i drugi postupci).

Kurs je namenjen studentima svih godina kao i studentima master i doktorskih studija i onima koji pripremaju pravosudni ispit.

Kurs će se odvijati sredom od 17:00 do 19:00 časova u Srednjoj sali fakulteta i za početak određeni su termini 12., 19. i 26. oktobar 2022. godine. O daljem radu dogovaraćemo se sa polaznicima.  Program se može pratiti i preko Zoom platforme.

Kurs će voditi prof. dr Nebojša Šarkić a u nastavu će se povremeno uključivati prof. dr Milena Prokić Trgovčević, doc. dr Vladimir Crnjanski i drugi pravni stručnjaci.

Po završenom kursu polaznici će dobiti sertifikat od strane Fakulteta.

Molimo sve zainteresovane studente da mejl prijave sa podacima (ime, prezime i broj indeksa) pošalju do 12. oktobra na mejl adresu savetovanje@pravnifakultet.rs

Za detaljne informacije pratiti obaveštenja na sajtu Fakulteta.