PFUUB se pridružio globalnoj akciji podizanja svesti o reproduktivnom zdravlju žena, menstrualnoj pravdi i smanjenju siromaštva za vreme menstrualnog ciklusa! Od danas će studentkinjama PFUUB biti besplatno dostupni menstrualni ulošci u toaletima koje koriste.