Privredna komora Srbije i SERBIAN VISIONS organizuju panel diskusiju „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju“ koja će se održati 1. februara 2022. godine u 10 časova u okviru Multikongresa SERBIAN VISIONS 2022 koji traje od 31. januara – 4. februara 2022. godine.

Privredna komora Srbije, kao zvanična asocijacija srpske privrede, sprovodi brojne aktivnosti koje su usmerene na unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju promoviše preduzetnički način razmišljanja i ponašanja tako što učesnicima daje podršku – edukativnu i finansijsku. Njihova dugogodišnja saradnja jedna je u nizu aktivnosti kojima se kreira podrška privredi zasnovanoj na znanju. Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa: Tehnološko-Metalurškim fakultetom iz Beograda, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije i Radio televizijom Srbije.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju pruža podršku svim inovatorima i inovativnim privrednim društvima kako bi se uspešno pripremili i sproveli svoje inovacije na tržište. Cilj takmičenja je promovisanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Događaj predstavlja jedinstvenu priliku da se potencijali aplikanti, ali i svi zainteresovani za oblast inovacija, upoznaju sa svim segmentima takmičenja, od apliciranja do proglašenja pobednika, da čuju iskustva finalista i organizatora, prošire svoja znanja u oblasti tehnoloških inovacija i budu upoznati sa trendovima u ovoj oblasti.

Panel diskusija će biti održana onlajn, preko aplikacije Microsoft Teams. Prisustvo možete potvrditi do 27. januara 2022. godine putem mejla: inovacije@pks.rs. Nakon potvrde prijave biće vam poslata agenda i link za pristup panel diskusiji.

Pozivno pismo i kompletan program Multikongresa SERBIAN VISIONS 2022 možete pronaći u prilogu.

Pozivno pismo
Program