Obaveštavaju se studenti/studentkinje da će se overa prolećnog semestra školske 2022/23. godine na master i doktorskim studijama obaviti od 12. do 16. juna 2023. godine u terminu od 13h do 19h u kabinetu VI na II spratu Fakulteta.

Prilikom overe semestra, student/studentkinja treba da ima potpise predmetnih nastavnika čiju je nastavu pohađao/pohađala u prolećnom semestru (ne odnosi se na studente/studentkinje koji su oslobođeni od pohađanja nastave) i izmirene finansijske obaveze u skladu sa ugovorom o studiranju.