Poštovane koleginice i kolege,
Rezultati prvog kolokvijuma na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava održanog 25.3.2022. nalaze se na strani predmeta.