Poštovane koleginice i kolege.
Predavanja na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava u utorak 22.03.2022. biće posvećena prividu prava – tzv. zloupotrebi prava.
Potrebno je da na predavanja donesete svoje praktikume za ovaj predmet, jer će se na časovima, nakon teorijske obrade, raditi i analiza slučajeva iz sudske prakse.
doc. dr Slobodan Vukadinović