Poštovane koleginice i kolege,
molimo Vas da u utorak 21.03.2023. godine za predavanja na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava donesete Praktikum za vežbe radi analize slučajeva iz sudske prakse i zadataka (koji ukoliko niste do sada možete, uz prezentaciju indeksa, preuzeti u Skriptarnici Fakulteta).
dr S. Vukadinović