Ispit na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava kod doc. dr Slobodana Vukadinovića će 06.09.2023. početi u 15:30 (umesto u 12h kako je planirano).
Ispit na predmetu Međunarodno privatno pravo će 06.09. početi u 12h kako je i planirano.
Do promene satnice na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava je došlo kako studenti ne bi duže čekali, imajući u vidu broj studenata koji su prijavili ispite 06.09. na oba predmeta.