Okrugli sto „Politika otpriznanja pre i posle sporazuma u Briselu i Ohridu”, u okviru projekta „Monitoring i indeksiranje mira i bezbednosti na Zapadnom Balkanu“ podržanim od strane Fonda za nauku Republike Srbije, održan je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
 
Učesnici okruglog stola bili su Violeta Beširević i Tatjana Papić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i predavači i istraživači Aleksandar Milošević, Filip Ejdus, Marko Kovačević, Jelena Pejić Nikić, Jelena Lončar, Tijana Rečević i Stefan Surlić sa Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
 
Oni su govorili o pitanju statusa Kosova* i predstavili početnu fazu svog istraživanja. Osvrnuli su se na aktuelnu političku situaciju na međunarodnom planu i ulogu velikih sila u dijalogu Beograda i Prištine.
 
Panelisti su istakli značaj proučavanja kriterijuma za klasifikaciju država na one koje su priznale nezavisnost Kosova*, države koje to nisu uradile i države koje su svoje inicijalno priznanje povukle. Fokus daljeg istraživanja usmeren je na prikupljanje podataka o državama koje su otpriznale Kosovo*.
 
Tom prilikom predstavljen je i novi vebsajt statusofkosovo.info koji ima za cilj da na vizuelno atraktivan način, zasnovan na podacima, ponudi objektivnu i ažuriranu sliku o stanju međunarodnog (ot)priznanja Kosova*.
 
Moderatorka okruglog stola je bila Sonja Stojanović Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
 
Okrugli sto organizovali su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union.
 
Projekat ,,MIND – Monitoring i indeksiranje mira i bezbednosti na Zapadnom Balkanu” realizuje se u okviru programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije.
 
*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.