Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB), u petak, 25. februara 2022. godine održan je skup Položaj lokalnih ombudsmana u opštinama i gradovima Srbije posvećen instituciji koja je u naš pravni sistem uvedena pre tačno dve decenije.

Skup je održan u hibridnom formatu, što nam je omogućilo da okupimo veliki broj kolega i koleginica, pre svega lokalnih ombudsmana i da, zajedno sa kolegama iz akademske sfere, otvoreno razgovaramo o najvažnijim pitanjima i problemima u funkcionisanju ove važne institucije na lokalnom nivou.

Neka od pitanja koja su analizirana su: položaj lokalnog ombudsmana i njegov značaj za zaštitu ljudskih prava na lokalnom nivou, njegov odnos sa organima lokalne samouprave i drugim organima, karakteristike postupaka koje sprovode lokalni ombudsmani, njihove odluke i efekti odluka na praksu lokalne uprave, njihova uloga u unapređenju principa dobre uprave u lokalnoj samoupravi itd.

Učesnici i učesnice skupa složni su u zaključku da je neophodno ojačati položaj lokalnih ombudsmana u zakonu, bilo kroz poseban zakon o lokalnom ombudsmanu, bilo kroz razradu odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi.

PFUUB izražava posebno zadovoljstvo što su skupu prisustvovali i u njemu aktivno učestvovale kolege i koleginice iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Udruženja ombudsmana Srbije. Kao rezultat ovog skupa, ali i prethodnog zajedničkog rada, PFUUB i SKGO će u narednom periodu objaviti tematski zbornik radova koji će biti dostupan i u elektronskoj formi na veb sajtu PFUUB.