Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se odluke o nagrađivanju studenata II i III godine studija.

Odluke o nagrađivanju