Zbog sprečenosti predavača Dejana Milića danas neće biti održani časovi Pravne retorike.
Nadoknada časova obaviće se do kraja semestra, u terminu koji će biti dogovoren sa studentima.