Zbog iznenadnog službenog puta predavača, predavanja i vežbe iz izbornog predmeta Pravna retorika i savremeni odnosi sa javnošću odlažu se za utorak 17. maj u 17.00 sati.