Predavanja iz predmeta Radno pravo planirana za 16.05.2023. godine od 10:00 do 12:45 časova, odlažu se za petak 26.05.2023. godine u vremenu od 15:00 do 17:45 časova.

Ispit iz predmeta Radno pravo zakazan za 16.05.2023. godine, odlaže se i održaće se 17.05.2023. godine sa početkom u 16:30 časova.