Nastava iz Uvoda u pravo neće se održati u sredu 8. novembra zbog zdravstvenih problema nastavnika, a da će termin nadoknade časova biti dogovoreni sa studentima.
Nastava iz Uvoda u pravo, nastavlja se u redovnom terminu u četvrtak 9. novembra.