Nastava iz predmeta Radno pravo planirana za 21.02.2023. godine odlaže se i nadoknada će se realizovati u petak, 03.03.2023. godine u vremenu od 15:00 do 17:45 časova.