Konsultacije kod prof. dr Tatjane Papić planirane za 15.11.2022. godine neće se održati. Zainteresovani studenti mogu se obratiti profesorki na mail tatjana.papic@pravnifakultet.rs radi zakazivanja drugog termina.