Ispiti kod prof. dr Slađane Jovanović zakazani za 07.02.2022. godine odlažu se i održaće se 10.02.2022. godine po sledećem rasporedu:

  • 10 časova u učionici br. 3 – Krivično pravo (opšti deo), Krivično pravo (posebni deo), Prekršajno pravo
  • 12 časova u učionici br. 3 – Krivično procesno pravo, Kriminologija sa penologijom