Ispiti kod prof. dr Bogoljuba Milosavljevića zakazani za 13.02.2023. godine odlažu se i održaće se 22.02.2023. godine sa početkom u 12 časova.