Poštovane koleginice i kolege,

Vežbe na predmetu Obligaciono pravo počinju 7. novembra 2022. godine sa početkom u 11h (Grupa I i II).

Rukovidlac vežbi,
Jovana Popović