U sredu 7. decembra  predavanja na predmetu Obligaciono pravo neće biti održana, o terminu nadoknade časova studenti će biti blagovremeno obavešteni.