Na veb sajtu Američke advokatske komore (ABA) objavljen je Izveštaj o SLAPP tužbama u Srbiji za period 2010-2020. godine. Izveštaj su zajednički objavili Centra za ljudska prava ABA, organizacija ARTICLE 19 i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS). U izveštaju se zaključuje da aktuelni propisi u Srbiji i praksa njihove primene omogućavaju, odnosno propuštaju da spreče podnošenje SLAPP tužbi. Identifikovani su tipični primeti slučajeva u kojima su novinari i aktivisti bili tuženi od strane javnih funkcionera ili drugih uticajnih pojedinaca u prethodnih deset godina.

 U izradi ovog izveštaja učestvovali su i studenti i studentkinje PFUUB koji su u toku prolećnog semestra 2019/2020. godine pohađali seminar o SLAPP postupcima koji su vodile Zamira Đabarova, američka advokatica i saradnica ABA i Jelena Jerinić, profesorka našeg fakulteta.

PFUUB sa ponosom ističe da su na istraživanju za ovaj izveštaj učestvovali naši studenti i studentkinje: Lidija Radaković, Bojan Savković, Uroš Hrle, Dušan Tomović, Aleksa Sovtić i Mirjana Arsić.