U utorak 14. marta od 11,00 časova, u okviru redovnih predavanja na predmetu Prekršajno pravo, imaćemo čast da ugostimo dr. Mirjanu Martić, pravnu savetnicu na USAID-ovom Projektu za unapređenje javnih nabavki i predavača na PFUUB, koja će održati predavanje na temu pokretanja prekršajnog postupka i izdavanja prekršajnog naloga.

Doc.dr Vanda Božić