Poštovane koleginice i kolege,

Ispiti iz istorije države i prava i Rimskog prava održaće se kako je i planirano 3. i 14. februara, ali sa izmenjenom satnicom:

Pismeni deo ispita Rimsko pravo održaće se u 9 časova, kako je i najavljeno.

Usmeni deo ispita iz Rimskog prava (koji polažu studentkinje i studenti koji su položili pismeni deo ispita) i ispit iz Istorije države i prava i počeće u 11 časova.