Drage naše studentkinje i studenti,

počela je školska 2022/23. godina i najzad i odvijanje nastave uživo.

Podsećamo vas da je prisustvo nastavi obavezno.

Molim vas da o razlozima eventualnog ne dolaska na nastavu (predavanja i vežbe) blagovremeno obaveštavate predmetne nastavnike.

Studenti koji nisu oslobođeni nastave moći će da izađu na ispite samo ukoliko su ispunili predispitne obaveze određene od strane predmetnih nastavnika o čemu će dobiti obaveštenje od nastavnika na svakom predmetu.

Na kraju semestra studenti su u obavezi da overe semestar u Studentskoj službi.

Studentska služba overava semestar studentu koji je redovno pohađao nastavu iz svih nastavnih predmeta koje je bio obavezan da sluša u toku tog semestra. Redovno pohađanje nastave potvrđuje potpisom u indeksu nastavnik ili saradnik koji je izvodio nastavu na predmetu.

Studentkinje i studenti koji su zaposleni mogu biti oslobođeni  dolaska na predavanja i vežbe.

Na veb sajtu Fakulteta nalaze se informatori za sve četiri godine osnovnih studija u kojima možete pronaći sve potrebne informacije o predmetima, nastavnicima, uslovima za upis naredne školske godine i sl. Na veb sajtu Fakulteta nalazi se i Pravilnik o osnovnim akademskim i master akademskim studijama u kom možete pronaću sva pravila studiranja na PFUUB.

Molimo vas da redovno pratite informacije koje profesori objavjuju na stranama predmeta kao i obaveštenja koja se nalaze na veb sajtu našeg fakulteta.

Uprava Fakulteta