Poštovane koleginice i kolege,

ponovo skrećem pažnju da sve potrebne informacije o predmetu (literatura, način polaganja, ispitna pitanja) postoje na stranama predmeta Rimsko pravo i Istorija države i prava. Posebno obratite pažnju na sekcije: OPŠTE INFORMACIJE, OBAVEŠTENJA i OPŠTE INFORMACIJE O ISPITU I DRUGIM PROVERAMA ZNANJA.

Naročito je potrebno da pratite odgovarajuću stranicu u toku nastave kao i da se obavestite o detaljima pre nego što započnete pripremu ispita.

U slučaju da postoje eventualne nejasnoće stojim na raspolaganju za razjašnjenja.

Srdačno,
Doc. dr Srđan Milošević