Obaveštavamo vas da u sredu 19.10. neće biti predavanja na predmetu Obligaciono pravo. O terminu nadoknade ovih časova  studenti će biti blagovremno obavešteni.