U utorak, 20. 12. u 14h će se putem Zoom aplikacije na predavanja iz Svojinskog uključiti kolega Josip Dešić, koji će održati predavanje na temu Elektronski ugovori i prenos prava svojine na nepokretnostima.

U sredu, 21. 12. predavanje iz svojinskog će održati javni beležnik i docent našeg fakulteta, Đorđe Sibinović. Tema predavanja je takođe prenos prava na nepokretnostima i uloga javnih beležnika i Katastra nepokretnosti.

Studenti druge godine će moći da dobiju potpise za overu semestra posle ovih predavanja.