Drage studentkinje i studenti,

Nastava u prolećnom semestru školske 2022/23. godine počinje u ponedeljak, 20. februara 2023. godine, u skladu sa Akademskim kalendarom https://pravnifakultet.edu.rs/wp-content/uploads/2023/01/Akademski-kalendar-2022-2023-v4.pdf

Nastava će se, kao i u jesenjem semestru, odvijati uživo, u prostorijama Fakulteta.  Imajući u vidu da je epidemiološka situacija u potpunosti stabilna i da smo postepeno prelazili na način rada koji je primenjivan pre epidemije, obaveštavamo vas da se od ovog semestra predavanja više neće snimati.

Podsećamo vas da je prisustvo nastavi obavezno. O razlozima eventualnog nedolaska na nastavu (predavanja i vežbe) molimo vas da blagovremeno obaveštavate predmetne nastavnike. 

Studenti koji nisu oslobođeni nastave moći će da izađu na ispite samo ukoliko su ispunili predispitne obaveze određene od strane predmetnih nastavnika, o čemu ćete dobiti posebno obaveštenje od nastavnika na svakom predmetu.

 Na kraju semestra studenti su u obavezi da overe semestar u Studentskoj službi. Studentska služba overava semestar studentu koji je redovno pohađao nastavu iz svih nastavnih predmeta koje je bio obavezan da sluša u toku tog semestra. Redovno pohađanje nastave potvrđuje potpisom u indeksu nastavnik ili saradnik koji je izvodio nastavu na predmetu.

Studentkinje i studenti koji su zaposleni mogu biti oslobođeni  dolaska na predavanja i vežbe. 

Na veb sajtu Fakulteta nalaze se informatori za sve četiri godine osnovnih studija u kojima možete pronaći potrebne informacije o predmetima, nastavnicima, uslovima za upis naredne školske godine i sl. Na sajtu Fakulteta nalazi se i Pravilnik o osnovnim akademskim i master akademskim studijama u kom možete pronaću sva pravila studiranja na PFUUB.

Molimo vas da redovno pratite informacije koje profesori objavjuju na stranama predmeta, kao i obaveštenja koja se nalaze na sajtu našeg fakulteta.

Uprava Fakulteta