Obaveštavaju se studenti da će se upis jesenjeg semestra školske 2022/23. godine na master i doktorskim studijama obaviti od 24. do 28. oktobra 2022. godine u terminu od 13h do 19h u kabinetu VI na II spratu Fakulteta.

Prilikom upisa semestra, student treba da ima izmirene finansijske obaveze u skladu sa ugovorom o studiranju, kao i dokaz o uplati 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na ime troškova obrazaca i osiguranja. U pozivu na broj unosi se broj indeksa.