Poštovane studentkinje i studenti 4. godine,

podsećam Vas na termin Kolokvijuma 1 iz Prekršajnog materijalnog prava u petak 8. aprila u 13 časova.

Doc.dr Vanda Božić