Provera znanja iz Obligacionog prava za studente koji su pristupili ispitu 12.05.2023. godine, a nisu mogli da budu ispitani zbog velikog broja kandidata, održaće se 16.05. u 13h.

Prof. dr Dijana Marković-Bajalović