Poštovane koleginice i kolege,

Podsećamo sve studentkinje i studente koji studiraju po novoakreditovanom programu OAS, odnosno sve one koji su se upisali na prvu godinu studija 2021/22. ili na prvu i drugu godinu 2022/23. da se od narednog ispitnog roka (junskog), primenjuju pravila predviđena akreditovanim studijskim programom, a prema kojima:

  1. prijava i polaganje ispita iz Krivičnog prava-posebni deo biće moguće jedino ukoliko je ranije položen ispit iz Krivičnog prava-opšti deo;
  2. prijava i polaganje ispita iz Svojinskog prava biće moguće jedino ukoliko je ranije položen ispit iz Osnova građanskog i privrednog prava;
  3. prijava i polaganje ispita iz predmeta Engleski jezik II, biće moguće jedino ukoliko je ranije položen ispit iz Engleskog jezika I;
  4. prijava i polaganje ispita iz Italijanskog jezik II, biće moguće jedino ukoliko je ranije položen ispit iz Italijanskog jezika I.

Uz izraze kolegijalnog uvažavanja,

Prof. dr Marko Božić,
prodekan za nastavu PFUUB