Studentkinje i studenti PFUUB koji su ispunili uslov za upis u novu školsku, 2022/23. godinu, upis mogu izvršiti počevši od 19.09.2022. godine, na šalteru Studentske službe, u periodu od 11:00 do 15:00 časova svakog radnog dana.

Prilikom upisa potrebno je izmiriti dospele finansijske obaveze prema Fakultetu. Prilikom uplata školarine kao i svih drugih uplata potrebno je da se uplatnica popuni kao na eStudent portalu, samo se upisuje odgovarajuća svrha uplate (u ovom slučaju Školarina ili Osiguranje/troškovi upisa)

Podsećamo da su uslovi za upis utvrđeni na početku prošle školske godine.

Načini upisa:

Redovni studenti (svi brojevi indeksa):

 1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
 2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
 3. izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
 4. izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.
 5. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

Apsolventi (studenti zaključno sa brojem indeksa 2017/____, a koji:

 • su prvi put odslušali IV godinu studija
 1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
 2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
 3. izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 4. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.
 • produžavaju apsolventski staž 

 1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
 2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
 3. izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
 4. izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.
 5. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.
 • produžavaju apsolventski staž, a imaju 3 ili manje ispita do kraja

 1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
 2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
 3. na šalteru Studentske službe popuniti obrazac za 3 ili manje ispita do kraja;
 4. izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 5. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

NAPOMENA: Studenti koji pripadaju ovoj kategoriji ne plaćaju produžetak staža, već plaćaju prijavu ispita u iznosu od 40 evra po ispitu.

Studenti koji upisuju obnovu IV godine studija (brojevi indeksa od 2018/___)

 1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
 2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
 3. izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
 4. izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.
 5. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju IV godinu studija uplaćuju 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS) a zatim svakog meseca po 100 evra dok ne diplomiraju, s tim da krajnji uplaćeni iznos za obnovu godine ne može biti veći od 1000 evra.

Studenti koji su u radnom odnosu potrebno je da uz navedenu dokumentaciju za upis dostave dokaz o radnom angažovanju, najkasnije do 12. oktobra 2022. godine.

Takođe, podsećamo da studentkinje i studenti koji nisu okončali studije u roku od osam godina računajući od godine upisa na Fakultet gube status studenta. Produženje roka za završetak studija može se tražiti podnošenjem molbe Studentskoj službi Fakulteta, a studije se nastavljaju po nastavnom planu i programu koji je akreditovan u poslednjem ciklusu akreditacije.