Studentkinje i studenti PFUUB koji su ispunili uslov za upis u novu školsku, mogu upis da izvrše počevši od 20.09.2021. godine, online ili u prostorijama Fakulteta u periodu od 11:00 do 15:00 časova. Prilikom upisa potrebno je izmiriti i dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Podsećamo da su uslovi za upis utvrđeni na početku prošle školske godine.

Načini upisa:

Redovni studenti (svi brojevi indeksa):

1) potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
2) popuniti ŠV obrazac u PDF formatu koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja;
3) izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
4) izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.

Stavke pod rednim brojem 2, 3 i 4 poslati na e-mail adresu studentska.sluzba@pravnifakultet.rs.

Prilikom prvog narednog dolaska na Fakultet poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

Apsolventi (studenti zaključno sa brojem indeksa 2017/____, a koji:

 • Prvi put odslušali IV godinu studija

  1) potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
  2) popuniti ŠV obrazac u PDF formatu koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja;
  3) izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  Stavke pod rednim brojem 2 i 3 poslati na e-mail adresu studentska.sluzba@pravnifakultet.rs.

  Prilikom prvog narednog dolaska na Fakultet poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

 • Produžavaju apsolventski staž 

  1) potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
  2) popuniti ŠV obrazac u PDF formatu koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja;
  3) izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
  4) izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.

  Stavke pod rednim brojem 2, 3 i 4 poslati na e-mail adresu studentska.sluzba@pravnifakultet.rs.

  Prilikom prvog narednog dolaska na Fakultet poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

 • Produžavaju apsolventski staž, a imaju 3 ili manje ispita do kraja 

  1) potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
  2) popuniti ŠV obrazac u PDF formatu koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja
  3) popuniti obrazac u PDF formatu za 3 ili manje ispita do kraja koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja;
  4) izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  Stavke pod rednim brojem 2, 3 i 4 poslati na e-mail adresu studentska.sluzba@pravnifakultet.rs.

  Studenti koji pripadaju ovoj kategoriji ne plaćaju produžetak staža, već plaćaju prijavu ispita u iznosu od 40 evra po ispitu.

  Prilikom prvog narednog dolaska na Fakultet poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

Studenti koji upisuju obnovu IV godine studija (brojevi indeksa od 2018/___)

1) potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna);
2) popuniti ŠV obrazac u PDF formatu koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja
3) izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
4) izvršiti uplatu na ime osiguranja/troškova upisa u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko se troškovi osiguranja/upisa uplaćuju zajedno sa školarinom kroz jednu uplatu onda u polju „Svrha uplate“ napisati „Školarina i osiguranje“.

Stavke pod rednim brojem 2, 3 i 4 poslati na e-mail adresu studentska.sluzba@pravnifakultet.rs.

Prilikom prvog narednog dolaska na Fakultet poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju IV godinu studija uplaćuju 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS), a zatim svakog meseca po 100 evra dok ne diplomiraju, s tim da krajnji uplaćeni iznos za obnovu godine ne može biti veći od 1000 evra.

Formular – ŠV obrazac
Formular – 3 ili manje ispita do kraj

NAPOMENA: Studenti koji su u radnom odnosu potrebno je da uz navedenu dokumentaciju za upis dostave dokaz o radnom angažovanju, najkasnije do 10.10.2021. godine.

Takođe podsećamo da studentkinje i studenti koji nisu okončali studije u roku od osam godina računajući od godine upisa na Fakultet gube status studenta. Produženje roka za završetak studija može se tražiti podnošenjem molbe Studentskoj službi Fakulteta, a studije se nastavljaju po nastavnom planu i programu koji je akreditovan u poslednjem ciklusu akreditacije.

Prilikom uplata školarine kao i svih drugih uplata potrebno je da se kao poziv na broj stavi jednistveni poziv na broj studenta. Svoj jedinstveni poziv na broj možete videti na eStudent portalu u odeljku Školarine/Uplate.