Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će zbog potrebe procesa samovredovanja PFUUB, prilikom prijave ispita za naredni ispitni rok, svaki student/kinja biti u obavezi da posredstvom e-studenta popuni Ankete o oceni rada fakultetskih službi, uslovima studiranja i oceni studijskih programa. Bez prethodno popunjene ankete neće biti moguće prijaviti ispit.

Unapred zahvaljujemo na razumevanju i saradnji.

Uprava Fakulteta