Studentkinje i studenti PFUUB koji produžavaju apsolventski staž, isti mogu produžiti u Studentskoj službi od 20.03. do 24.03.2023. godine, u vremenu od 11:00 do 15:00 časova svakog radnog dana.

Prilikom upisa potrebno je izmiriti dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Prilikom uplata školarine kao i svih drugih uplata potrebno je da se uplatnica popuni kao na eStudent portalu, samo se upisuje odgovarajuća svrha uplate (u ovom slučaju Školarina).

Načini upisa:

Apsolventi (studenti zaključno sa brojem indeksa 2017/____), a koji:

  • produžavaju apsolventski staž 

  1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu ukoliko nije popunjen (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna) ili uneti izmene u isti ako je popunjen na početku školske godine, a bilo je promena;
  2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
  3. izvršiti uplatu na ime školarine u skladu sa potpisanim Ugovorom o studiranju;
  4. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.
  • produžavaju apsolventski staž, a imaju 3 ili manje ispita do kraja

  1. potrebno je popuniti elektronski ŠV obrazac na eStudent portalu ukoliko nije popunjen (obrazac se popunjava isključivo ćirilicom i sva polja su obavezna) ili uneti izmene u isti ako je popunjen na početku školske godine, a bilo je promena;
  2. na šalteru Studentske službe popuniti dva ŠV obrasca;
  3. na šalteru Studentske službe popuniti obrazac za 3 ili manje ispita do kraja;
  4. poneti sa sobom indeks kako bi se upis evidentirao u istom.

NAPOMENA: Studenti koji pripadaju ovoj kategoriji ne plaćaju produžetak staža, već plaćaju prijavu ispita u iznosu od 40 evra po ispitu.