Predavanja kod prof. dr Violete Beširević iz predmeta Pravo EU (30.03.2022. godine) i Medicinsko pravo (31.03.2022. godine) održaće se online.