Poštovane koleginice i kolege, 

u skladu sa dogovorom, podsećam vas da će se planirana tri termina predavanja iz predmeta Prekršajno pravo (1. 8. i 22.  marta) održati 11. marta, 1. aprila i 8. aprila u 13 časova. Plan i raspored predavanja ažuriran je i na stranama predmeta.