Obaveštavaju se studenti IV godine koji prate predavanja iz Antidiskriminacionog prava da će u utorak 17. maja 2022. godine gostujući predavač biti Nevena Marković, koordinatorka za prava deteta u organizaciji PRAXIS.

Kao što sam vam već najavio, Nevena će održati predavanje o dečijim brakovima, a na osnovu izveštaja koji PRAXIS svake godine objavljuje na ovu temu.

Uzimajući u obzir izuzetnu kompleksnost ovog problema sa kojima se uglavnom suočavaju devojčice Romske nacionalnosti, kao i ugled organizacije koju Nevena predstavlja, molim vas sve da se odazovete pozivu za predavanje.

Prof. dr Saša Gajin