Obaveštavaju se studenti IV godine koji prate predavanja iz Antidiskriminacionog prava da će u utorak 10. maja 2022. godine gostujući predavač biti advokatica Tanja Drobnjak.

Kao što sam vam već najavio, Tanja će govoriti o zaštiti od diskriminacije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, između ostalog i na osnovu vlastitog iskustva u zastupanju žrtve diskriminacije pred ovim sudom u slučaju Milanović protiv Srbije, kao i o primeni Zakona o zabrani diskriminacije od strane sudova u Republici Srbiji, prvenstveno u vezi sa zabranom govora mržnje.

Uzimajući u obzir izuzetan profesionalni ugled i stručnost našeg gosta, kao i činjenicu da se Tanja svake školske godine rado odaziva na poziv da održi predavanje iz AD prava, molim vas sve da budete prisutni u redovnom terminu predavanja od 9.00 do 10.45.

Prof. dr Saša Gajin