Obaveštavaju se studenti da će se overa jesenjeg i upis prolećnog semestra školske 2022/23. godine na master i doktorskim studijama obaviti od 6. do 10. februara 2023. godine u terminu od 13h do 19h u kabinetu VI na II spratu Fakulteta.

Prilikom overe semestra, student treba da ima potpise predmetnih nastavnika čiju je nastavu pohađao u jesenjem semestru (ne odnosi se na studente koji su oslobođeni od pohađanja nastave) i izmirene finansijske obaveze u skladu sa ugovorom o studiranju.