Obaveštavaju se studenti da će se overa prolećnog semestra školske 2022/2023. godine na osnovnim akademskim studijama obaviti od 22. do 31. maja 2023. godine u terminu od 11h do 15h u prostorijama Studentske službe.

Prilikom overe semestra, studenti treba da imaju potpise predmetnih nastavnika čiju su nastavu pohađali u prolećnom semestru (ne odnosi se na studente koji su oslobođeni od pohađanja nastave) i izmirene finansijske obaveze u skladu sa ugovorom o studiranju.