Obaveštavaju se studenti da će se overa prolećnog semestra školske 2021/22. godine na master i doktorskim studijama obaviti od 5. do 9. juna 2022. godine u terminu od 13h do 19h u kabinetu VI na II spratu Fakulteta.

U slučaju sprečenosti, može se popuniti ŠV-20 obrazac, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja i poslati na mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

Prilikom overe semestra, student treba da ima izmirene finansijske obaveze u skladu sa ugovorom o studiranju. U pozivu na broj unosi se broj indeksa.

ŠV-20 obrazac