Javna pristupna predavanja dr Miodraga Majića i dr Aleksandra Trešnjeva, kandidata za izbor u nastavničko zvanje za užu Krivičnopravnu naučnu oblast, održaće se u četvrtak 10. februara 2022. godine u velikoj sali na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) u sledećim terminima.

  • 17.00 – 17.45 časova, dr Miodrag Majić, tema “Adversijalni tip krivične procedure i problemi domaćih sudova u njegovom razumevanju”
  • 17.45 – 18.30 časova, dr Aleksandar Trešnjev, tema “Značaj sudskog tumačenja na primeru krivičnog dela krađe”

Obaveštenje