Јавна приступна предавања др Ђорђа Сибиновића, др Драгице Попеску и др Ранке Вујовић, кандидата за избор у наставничко звање за ужу Грађанскоправну научну област, као и др Марка Радовића, кандидата за избор у наставничко звање за ужу Привредноправну научну област, одржаће се у четвртак 17. фебруара 2022. године у великој сали на првом спрату Факултета (Булевар маршала Толбухина 36, 11070 Нови Београд) у следећим терминама:

  • 11.45 – 12.30 часова, др Ђорђе Сибиновић, тема „Надлежност јавног бележника“
  • 12.45 – 13.30 часова, др Драгица Попеску, тема „Повреде права личности у медијима према Закону о јавном информисању и медијима“
  • 13.45 – 14.30 часова, др Ранка Вујовић, тема „Хранитељство као облик заштите деце без родитељског старања“
  • 14.45 – 15.30 часова, др Марко Радовић, тема „Заштита права на суђење у разумном року у стечајном поступку“