Javna pristupna predavanja dr Danila Stevandića i dr Mijodraga Radojevića, kandidata za izbor u nastavničko zvanje za užu Javnopravnu naučnu oblast, održaće se u  četvrtak 3. marta  2022. godine  u velikoj sali na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) u sledećim terminama:

  • 17.00 – 17.45 časova, dr Danilo Stevandić, tema „Sloboda okupljanja i njena ograničenja“
  • 18.00 – 18.45 časova, dr Mijodrag Radojević, tema „Pojam i uloga nezavisnih kontrolnih tela i institucija“