Odlukom dekanice, donetom na osnovu Pravilnika o nagrađivanju studenata PFUUB, čl. 4, 5 i 8, studentkinja Bojana Andrić (042/2021) sa prosečnom ocenom 9,33 i student Stefan Mandić (059/2020) sa prosečnom ocenom 9,13 nagrađeni su potpunim oslobađanjem od plaćanja školarine pri upisu u narednu godinu studija.
Uprava Fakulteta čestita nagrađenim studentima na priznanju i želi im uspešan nastavak studija.