Poštovane studentkinje i studenti 4. godine,

podsećam Vas na termin Kolokvijuma 2 iz Prekršajnog prava u utorak 10. maja u 11 časova.

Doc.dr Vanda Božić